La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
ServeisSóm especialistes a les següents àrees:


- Rehabilitació d'edificis d'habitatges, Sostenibilitat i Eficiència Energètica
- Reforma integral claus en mà d'habitatges i locals
- Direcció d'obra d'estructures d'edificis d'habitatges i sociosanitaris
- CEE Certificats d'Eficiència Energètica
- ITE Inspecció Tècnica d'Edificis
- IAE Informe d'Avaluació de l'Edifici
- CH Cèdules d'Habitabilitat
- Peritatges de lesions a l'edificació


Skills in the following areas:

- Restoration and conservation of buildings, Sustainability and Energy Efficiency 
- Providing integral assistance to clients so that the offices or homes, are adapted to our clients’ needs and comfort 
- full Turn Key: Previous study of necessities, First draft, Project , On Site supervision , Work execution - construction, Implementation and furniture, Licenses
- CEE Energy Efficiency Certificate
- ITE Building Technical Inspection
- IAE Building Examination Report
- CH Certificate of habitability
- Technical structural reportsContacte:

   info@singularprojects.cat

   717 716 901

             

  

  info.singularprojects