Saltar al contenido

Cèdula d’Habitabilitat_CH

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat d’un immoble és el document que en certifica la seva idoneïtat per a l’ús com a habitatge, i actualment és necessària per a realitzar moltes gestions relacionades amb la compra, lloguer i l’ús d’un habitatge, com ara demanar una hipoteca o donar-se d’alta de la llum.

Amb la cèdula d’habitabilitat es certifica que l’habitatge és habitable i la solidesa de l’edifici. Per a més informació al web de la Generalitat podeu clicar aquí o contacteu amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

 

És obligatòria la cèdula d’habitabilitat?

Sí, la cèdula d’habitabilitat és obligatòria per a tots els habitatges segons estableix l’article 9 del decret 141/2012. Addicionalment, caldrà que disposeu de la cèdula d’habitabilitat per tal que les companyies d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges. Els bancs i les caixes poden exigir la cèdula d’habitabilitat com a condició per a atorgar una hipoteca. La cèdula d’habitabilitat també és necessària per al reagrupament familiar d’estrangers.

Si voleu vendre o llogar l’habitatge necessitareu la Certificació d’Eficiència Energètica CEE a part de la cèdula d’habitabilitat. Podeu encarregar la cèdula d’habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica CEE conjuntament i aconseguir un important descompte.

 

Com s’obté la cèdula d’habitabilitat?

Per obtenir la cèdula d’habitabilitat cal que:

1) Inspeccionem l’habitatge.

2) Expedim el corresponent certificat d’habitabilitat.

3) Visem el certificat d’habitabilitat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC.

4) Enviem telemàticament el  certificat d’habitabilitat visat a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

5) Paguem les taxes corresponents al web de la Generalitat de Catalunya.

6) Rebreu per correu la cèdula d’habitabilitat en un termini d’uns 20 dies a l’adreça que ens indiqueu.

 

També podeu consultar l’estat de tramitació de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat en qualsevol moment per a saber si la vostra cèdula ja ha estat atorgada.

 

Quin preu té la cèdula d’habitabilitat?

El preu de la cèdula d’habitabilitat varia segons la població on està ubicat el vostre habitatge i de si voleu que ens encarreguem de tot el procés amb la tramitació telemàtica inclosa i el pagament de les taxes o si únicament realitzem la inspecció i la certificació. Contacteuamb nosaltres per a aconseguir la cèdula d’habitabilitat del vostre habitatge i consulteu els preus especials per a comunitats de veïns i immobiliàries.

 

Quan caduca la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat caduca als 15 anys. Caldrà doncs renovar-launa vegada transcorregut aquest termini.

Si heu perdut la vostra cèdula o no sabeu si està vigent, podeu trucar al telèfon d’atenció ciutadana 012, i us informaran si continua vigent. Si és necessari podeu demanar-ne un duplicat. Si ha caducat caldrà renovar-la.

 

Tots els immobles poden obtenir la cèdula d’habitabilitat?

No. A part de complir els requisits mínims d’habitabilitat establerts al decret 141/2012, cal que l’immoble estigui escripturat com a habitatge com a requisit imprescindible per a obtenir la cèdula d’habitabilitat.

Un local que hagi estat reformat per complir amb aquests requisits continuarà sense poder obtenir la cèdula d’habitabilitat: en aquests casos cal sol·licitar una llicència de canvi d’ús. Aquesta llicència és municipal i està condicionada al compliment de la normativa urbanística què varia segons cada municipi. Contacteu amb nosaltres per a més informació.

 

Quina és la normativa vigent de les cèdules d’habitabilitat?

– Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

– Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

– Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat(Derogada des del 9/10/2009).
– Ordre de 8 d’octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d’Habitabilitat en els contractes d’arrendament i subministrament dels habitatges.

Contacte:

   info@singularprojects.cat

   717 716 901