Saltar al contenido

Reforços estructurals

 

Encamisat de jàssera de fusta amb perfileria metàl·lica

 

Substitució funcional de biguetes de ciment aluminós amb perfils telescópics d’acer galvanitzat

 

 

 

 

Contacte:

   info@singularprojects.cat

   717 716 901